ΑΕΜΘ 1987-1996, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ

  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
  • ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1997
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 96
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 24 Χ 17 εκ.
  • ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: Διαθέσιμη

Δέκα χρόνια αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1987-1996
Πρόσωπα και Τόποι
Αρχαιολογική συνάντηση στις 12-15 Φεβρουαρίου 1997 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Προμηθευθείτε την έντυπη μορφή του τόμου από το Πωλητήριο του ΑΜΘ