ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

35η Επιστημονική Συνάντηση | 09-11 Μαρτίου 2023

34η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

H 34η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα διεξαχθεί στις 10-11 Μαρτίου 2022 διαδικτυακά και πάλι λόγω των ειδικών συνθηκών covid- 19 και δεν θα είναι θεματική, αλλά θα παρουσιάζεται το ετήσιο αρχαιολογικό έργο.

Η οργάνωση της τριακοστής τέταρτης Συνάντησης γίνεται σε συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Μουσείων της Μακεδονίας και της Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Οι αρχαιολόγοι σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τις εργασίες αυτής της συνάντησης διαδικτυακά:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την έκδοση των πρακτικών επιχορηγεί το ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα διάθεσης πρακτικών
σε έντυπη μορφή ή των ηλεκτρονικών τόμων σε ψηφιακή μορφή (.pdf).