ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

36η Επιστημονική Συνάντηση | 28-29 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

H 36η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα διεξαχθεί στις 28-29 Μαρτίου 2024 διά ζώσης στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θα παρουσιαστεί το ετήσιο αρχαιολογικό έργο, μέσα από  73  ανακοινώσεις  σχετικές  με  την  έρευνα  που  διεξάγεται στον βορειοελλαδικό χώρο, από τον Έβρο ως την Καστοριά.

Η οργάνωση της 36ης Συνάντησης γίνεται σε συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Μουσείων της Μακεδονίας και της Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω ΖΟΟΜ Μeetings στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://authgr.zoom.us/j/96847226612?pwd=Y00wRFBzWk9nK1ZBMEIvTDlXUUFUQT09

Meeting ID: 968 4722 6612

Passcode: 2155754

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την έκδοση των πρακτικών επιχορηγεί το ΥΠ.ΠΟ.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα διάθεσης πρακτικών
σε έντυπη μορφή ή των ηλεκτρονικών τόμων σε ψηφιακή μορφή (.pdf).