ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

36η Επιστημονική Συνάντηση | 28-29 Μαρτίου 2024

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

35η Επιστημονική Συνάντηση | 09-10 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

H 35η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα διεξαχθεί στις 09-10 Μαρτίου 2023 διά ζώσης στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θα παρουσιαστεί το ετήσιο αρχαιολογικό έργο, ενώ παράλληλα έχει οριστεί και η θεματική «Βιοτεχνικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη» για ανακοινώσεις εμβάθυνσης νέου και παλαιότερου αρχαιολογικού υλικού.  

Η οργάνωση της 35ης Συνάντησης γίνεται σε συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Μουσείων της Μακεδονίας και της Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω ΖΟΟΜ Webinars στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://authgr.zoom.us/j/93324873099?pwd=dGY4TWg4dk5OM3VjcCtwYzBCREdIUT09

Passcode: 305586

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Την έκδοση των πρακτικών επιχορηγεί το ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα διάθεσης πρακτικών
σε έντυπη μορφή ή των ηλεκτρονικών τόμων σε ψηφιακή μορφή (.pdf).