Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι αυστηρά 15 λεπτά.

Κύριος στόχος της Συνάντησης παραμένει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ανασκαφικού και ερευνητικού έργου της χρονιάς. Είναι αυτονόητο ότι τα θέματα θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, ενώ για συνεχιζόμενες ανασκαφές ή άλλα έργα (αναστηλωτικά, αρχαιομετρικά, συντήρησης, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.) καλό θα ήταν να παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα αρκετών ετών μαζί.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί ανακοινώσεις εφόσον κρίνει ότι δεν εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Συμμετοχής για την 36η Επιστημονική Συνάντηση ΑΕΜΘ.

Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχών: έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
36η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
28-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ