Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι αυστηρά 15 λεπτά.

Κύριος στόχος της Συνάντησης παραμένει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ανασκαφικού και ερευνητικού έργου της χρονιάς. Είναι αυτονόητο ότι τα θέματα θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, ενώ για συνεχιζόμενες ανασκαφές ή άλλα έργα (αναστηλωτικά, αρχαιομετρικά, συντήρησης, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.) καλό θα ήταν να παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα αρκετών ετών μαζί. Παράλληλα έχει οριστεί και η θεματική «Βιοτεχνικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη» για ανακοινώσεις εμβάθυνσης νέου και παλαιότερου αρχαιολογικού υλικού.

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί ανακοινώσεις εφόσον κρίνει ότι δεν εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Συμμετοχής για την 35η Επιστημονική Συνάντηση ΑΕΜΘ.

Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχών: έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
35η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
9-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ