Επιστημονική Επιτροπή

Ελένη Μανακίδου

Καθηγήτρια Αρχαιολογίας

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ελένη Παπαγιάννη

Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαιολογίας

Αγγελική Κοτταρίδη

Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σεβαστή Τριανταφύλλου

Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαιολογίας

Αγγελική Κουκουβού

Αν. Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης