Επιστημονική Επιτροπή

Ελένη Μανακίδου

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

π. Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ελένη Παπαγιάννη

Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Αγγελική Κοτταρίδη

επ. Έφορος Αρχαιοτήτων

Σεβαστή Τριανταφύλλου

Αναπλ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Αγγελική Κουκουβού

Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης