Πρακτικά


Πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα διάθεσης πρακτικών σε έντυπη μορφή ή των ηλεκτρονικών τόμων σε ψηφιακή μορφή (.pdf).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μανόλη Ανδρόνικου 6, ΤΚ 540 13
+30 2313 310249 / +30 2313 310243
aemth.mail@gmail.com

Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία