Πρακτικά


Πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα διάθεσης πρακτικών σε έντυπη μορφή ή των ηλεκτρονικών τόμων σε ψηφιακή μορφή (.pdf).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μανόλη Ανδρόνικου 6, ΤΚ 540 13
τηλ.+30 2313 310 201

fax +30 2310 861306
info@aemth.gr

Εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία